prevádzka: 0948 100 206; správa areálu: 0910 593 149;
konateľka spoločnosti: 0908 991 046; konateľ spoločnosti: 0915 720 210

e-mail: bragagastro@gmail.com